Skip to main content

Duurzaam inkopen en aanbesteden provincie Limburg

Datum van publicatie: 08-10-2014

In de periode maart – juni 2014 heeft de rekenkamer onderzocht hoe de provincie Limburg haar duurzaam inkopen beleid heeft vormgegeven en hoe de uitvoering daarvan is verlopen in de periode 2009 tot en met medio 2014.

Centrale onderzoeksvraag

In de periode maart – juni 2014 heeft de rekenkamer onderzocht hoe de provincie haar duurzaam inkopen beleid heeft vormgegeven en hoe de uitvoering daarvan is verlopen in de periode 2009 tot en met heden. Daartoe heeft zij met name documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met betrokkenen van het cluster Juridische Zaken en Inkoop (JZI). Op basis daarvan heeft de rekenkamer een helder inzicht gekregen in de landelijke context van het thema duurzaam inkopen, de uitwerking daarvan in provinciaal beleid, de organisatie en de uitvoering van dit beleid in de afgelopen jaren en in actuele ontwikkelingen op dit beleidsterrein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
P. van Gelder
Onderzoek door
Rekenkamer zelf