Skip to main content

Duurzaamheid gemeente Ede: Ligt de gemeente op koers om haar doelen te behalen?

Datum van publicatie: 30-09-2019

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of de gemeente Ede op koers ligt met het duurzaamheidsbeleid. De Startnotitie duurzaamheid voor de periode 2015-2018 is hierbij het vertrekpunt.

Centrale onderzoeksvraag

Ligt de gemeente Ede op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen voor duurzaamheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J.Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft