Skip to main content

Duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie

Datum van publicatie: 18-09-2015

In het onderzoek stond de wisselwerking tussen het vormgeven van duurzaamheid en de versterking van de toeristische-recreatieve kwaliteit in Oisterwijk centraal. Over de periode van 2009 t/m 2014 is teruggekeken hoe deze wisselwerking beleidsmatig en in de uitvoering is vormgegeven en inzicht gegeven in de invulling van dit thema. Ook is verkend wat de mogelijkheden zijn om duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie de komende jaren (verder) concreet vorm te geven. Het onderzoek laat zien dat er kansen liggen om duurzaamheid in te zetten voor de realisatie van de ambities uit de beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014-2020.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Oisterwijk in de periode 2009–2014 invulling gegeven aan het thema duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie en welke kansen en verbeterpunten zijn voor de toekomst te identificeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)