Skip to main content

Duurzame gebiedsontwikkeling

Datum van publicatie: 16-12-2019

Zoetermeer wil de komende jaren ruim 10.000 nieuwe woningen bouwen, de Schaalsprong. Die opgave moet binnenstedelijk gerealiseerd worden en gaat samen met een kwaliteitsimpuls en ontwikkeling van de stad. Hoe kan de raad sturen op deze ambitie?

Centrale onderzoeksvraag

De raad inzicht bieden in de doelen, het kader en de resultaten van duurzame gebiedsontwikkeling in Zoetermeer, en in de mogelijkheden om een duurzame schaalsprong te bereiken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RIGO Research en Advies