Skip to main content

Duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittaslow

Datum van publicatie: 01-06-2017

Gezien de beperkte middelen en personele capaciteit, zijn de inspanningen die de gemeente doet
rond duurzaamheid, en het enthousiasme waarmee de gemeente dat doet, groot. Dit is echter
onvoldoende om de ambities te bereiken. Om de ambities waar te maken én van haar bleke profiel
af te komen, zal er een professionaliseringsslag (menskracht erbij) gemaakt moeten worden. Anders
zullen de ambities bijgesteld moeten worden. De gemeente zal concrete resultaten moeten boeken
die aantoonbaar bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. De rol van
Cittaslow is naar mening van de rekenkamercommissie te beperkt. De verbinding tussen Cittaslow en
duurzaamheid wordt onvoldoende gelegd, terwijl Cittaslow meer potentie heeft om bij te dragen aan
de duurzaamheidsdoelstellingen.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is: In hoeverre werkt Borger-Odoorn aan de ambities van
duurzame ontwikkeling en in welke mate draagt Cittaslow daar aan bij?

Deelvragen:
– Wat zijn de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en welke middelen worden hiervoor ingezet?
– Op welke wijze zijn de doelen geformuleerd en kan daaruit worden afgeleid op welke wijze doelbereiking inzichtelijk wordt gemaakt ?
– Welke rol heeft de gemeente heeft als het gaat om het inzetten van de middelen in de uitvoering van het beleid, en hoe gaan andere gemeenten hiermee om ( de vergelijkbare Cittaslow gemeenten)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Mevr. F Koenders
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Rekenkamercommissie i.s.m. studenten van de Thorbecke Academie (NHL Hogeschool)