Skip to main content

Een goed begin is de halve aanbesteding

Datum van publicatie: 01-09-2015

Centrale onderzoeksvraag

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Onderzoek door
Rekenkamer zelf