Skip to main content

Een goed rioolbeleid is op de toekomst voorbereid

Datum van publicatie: 2022-09-21

Leiden en Leiderdorp gaan goed om met hun riolering, maar er zijn wel wat achterstanden bij de vervanging. Dat is de belangrijkste conclusie.
Goed waterbeheer wordt steeds belangrijker. Door klimaatverandering zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met extreme buien. Het riool moet dit water goed kunnen verwerken. Een mogelijke maatregel is het aanleggen van dubbele riolering. Dat gebeurt in steeds meer wijken. Met het onderhoud en het verbeteren van de riolering is veel geld gemoeid. Die heffing wordt bij burgers en bedrijven in rekening gebracht. Gemeenten maken rioleringsplannen om het onderhoud en de verbeteringen te plannen.
Leiden en Leiderdorp hebben samen met andere gemeenten hun rioleringsplannen vastgelegd in het Integraal Waterketenplan Leidse Regio 2019-2023. De RKC heeft laten onderzoeken of Leiden en Leiderdorp op schema liggen bij de uitvoering hiervan. Dat is in hoofdlijnen het geval, maar er zijn hier en daar wel wat vertragingen opgetreden.
Het vervangen van een riool is nl. geen op zichzelf staande activiteit. Als het goed is wordt dit gecombineerd met werkzaamheden boven de grond. Leiden houdt rekening met de gevolgen van de klimaatverandering. Leiderdorp is daar nog iets minder ver mee.
De RKC adviseert om bij de planning van de rioolvervanging nog uitdrukkelijker te onderzoeken waar de risico’s liggen en om goed te kijken naar de vraag of plannen die geen directe relatie hebben met watertaken uit die heffing mogen worden betaald.

Centrale onderzoeksvraag

1. Voldoet het beleid van de gemeente met betrekking tot het onderhoud en de vernieuwing van de riolering en de uitvoering van dat beleid aan de daaraan te stellen eisen?
2. Wat zijn de consequenties van een goede uitvoering van het beleid voor de kostenontwikkeling op de kortere termijn voor de rioolheffing?
3. Wat betekenen ontwikkelingen als klimaatverandering voor de kosten van de riolering op de langere termijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Leiden & Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Esther Loozen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Ambient