Skip to main content

Een goede raad. De kaderstellende rol van de Coevorder gemeenteraad.

Datum van publicatie: 14-04-2009

De kwaliteit van de kaderstelling door de Coevorder gemeenteraad is overwegend goed en vertoont bovendien een stijgende lijn, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De raad zou alleen beter moeten kiezen wat ze wil en wanneer.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vervult de gemeenteraad van Coevorden zijn kaderstellende rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Caroline Loomans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf