Skip to main content

Een grote sprong van De Kleine Schans, gemeente Woudenberg

Datum van publicatie: 2021-06-23

Wat is De Kleine Schans?

De Kleine Schans is een coöperatie die begin 2018 in de gemeente Woudenberg is opgericht. In de coöperatie werken de gemeente Woudenberg, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisatie en andere maatschappelijke partners samen. De coöperatie voert de gemeentelijke taken uit op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Leerplichtwet.

Ondanks positieve waardering zijn verbeteringen mogelijk

De rekenkamercommissie is positief over de wijze waarop de verschillende partijen van De Kleine Schans samenwerken, elkaar weten te vinden en invulling geven aan de veranderingen in het sociaal domein. Tegenover deze positieve waardering is de rekenkamercommissie wel kritisch over een paar zaken. Zo kan De Kleine Schans niet goed “hard” maken of de verrichte inspanningen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Daarnaast sluiten de doelstellingen van de gemeente en De Kleine Schans niet volledig op elkaar aan en zijn doelstellingen de laatste jaren steeds gewijzigd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenten dan ook om de doelstellingen scherper te formuleren, in de gaten houden dat De Kleine Schans de gemeentelijke doelen nog meer centraal stelt en inzichtelijk rapporteert over haar bijdrage aan die gemeentelijke doelen.

Centrale onderzoeksvraag

Het doel van het rekenkameronderzoek is om te beoordelen in hoeverre De Kleine Schans bijdraagt aan de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Leerplichtwet en aan de beoogde transformatie binnen het sociaal domein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf