Skip to main content

Een hele onderneming. Onderzoek naar het stimuleren van cultureel ondernemerschap door provincie Gelderland

Datum van publicatie: 02-03-2016

De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel ondernemerschap, maar de resultaten daarvan blijven achter bij de verwachtingen. In de onderzochte periode 2012 tot en met 2015 heeft de provincie diverse instrumenten ingezet om cultureel ondernemen te stimuleren. Deze instrumenten zijn minder effectief dan verwacht of vragen om nadere uitwerking. In de praktijk blijken de onderzochte culturele organisaties niet minder subsidieafhankelijk geworden. Het substantieel verhogen van de eigen inkomsten is nauwelijks mogelijk voor veel culturele organisaties.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn vanaf 2012 de ontwikkelingen in het cultureel ondernemerschap bij organisaties die door de provincie Gelderland ondersteund worden en wat is de impact geweest van provinciale instrumenten op het cultureel ondernemerschap?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)