Skip to main content

EEN KWESTIE VAN LANGE ADEM, Effectiviteit fondsen provincie Gelderland

Datum van publicatie: 2022-12-07

De Gelderse revolverende fondsen laten een positief beeld zien als het gaat om het bereiken van maatschappelijke doelen. Het beeld is echter niet compleet doordat niet voor alle fondsen concrete doelen zijn geformuleerd. Ook de financiële verwachtingen die ten grondslag liggen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen laat een positief beeld zien. Het gaat voor zowel het beeld over de maatschappelijke doelen als over de financiële verwachtingen om een tussentijds beeld. Tien jaar na de start van een fonds is het nog te vroeg om een eindbeeld te geven van de effectiviteit van de fondsen. De informatievoorziening over de fondsen aan PS Gelderland is een aandachtspunt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre dragen de Gelderse en Overijsselse revolverende fondsen bij aan het realiseren van provinciale beleidsdoelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Erika Spek
Onderzoek door
Rekenkamer zelf