Skip to main content

Een mozaïek van ambities en belangen, Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht

Datum van publicatie: 05-03-2019

De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds de fusie in 2011 de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. Er is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van de gemeente. Het is nu tijd voor reflectie en focus.

Centrale onderzoeksvraag

Welke doelstellingen zijn door de gemeente Stichtse Vecht in de afgelopen vier jaar geformuleerd ten aanzien van bevordering van de lokale economie en welke acties/activiteiten waren hieraan verbonden tegen welke kosten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
J.M. Willenborg
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Regioplan