Skip to main content

Een onderzoek naar de toekomst van de Zundertse sportaccommodaties

Datum van publicatie: 28-03-2017

Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van privatisering van Zundertse sportaccommodaties. Met aandacht voor de maatschappelijke en sociale context; manieren van privatisering van sportaccommodaties; ervaringen in andere gemeenten en de mening van de sportverenigingen.

Centrale onderzoeksvraag

Kan de gemeente Zundert het eigenaarschap, beheer en onderhoud van de Zundertse sportaccommodaties aan de verenigingen zelf overdragen en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
Vijf motieven en een zestal beheervormen worden behandeld.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zundert
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
M.F.H. Schuurmans
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Bjorn Coenen, masterstudent Bestuurskunde Tilburg University