Skip to main content

Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede

Datum van publicatie: 2021-02-04

De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of het risicomanagement van de gemeente Ede in theorie en praktijk op een adequate wijze vorm krijgt. Hierbij is gekeken naar het beleid, vormgeving en inrichting van het risicomanagement, informatievoorziening en de rol van de raad.

Centrale onderzoeksvraag

Geeft de gemeente Ede haar risicomanagement, in theorie en praktijk, op een adequate wijze vorm?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J. Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf