Skip to main content

Een streep door de rekening, onderzoek naar schuldhulpverlening

Datum van publicatie: 09-10-2015

De rekenkamer heeft, in samenwerking met Regioplan, onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening.
Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek naar klantervaringen, analyse van het beleid en de uitvoering en het inzichtelijk maken van feiten en cijfers over de schuldhulpverlening.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van de schuldhulpverlening en welke succes- en faalfactoren zijn er vanuit het beleid en vanuit het perspectief van de klanten van de schuldhulpverlening (schuldenaren en schuldeisers) aan te wijzen voor een effectieve schuldhulpverlening?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)