Skip to main content

‘Eerlijk delen’ onderzoek naar de verstrekking van subsidies door de gemeente Den Haag

Datum van publicatie: 24-08-2017

In dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Zorgt de gemeente Den Haag ervoor dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
Onderzoek door
Rekenkamer zelf