Skip to main content

Effecten in beeld? Kwaliteit sturingsrelaties tussen de provincies Gelderland en Overijssel en Oost NV

Datum van publicatie: 07-11-2008

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de provincies Gelderland en Overijssel sturing geven aan Oost NV. Het onderzoek is in november 2008 in beide provincies gepubliceerd. Oost NV is een belangrijke organisatie voor de provincies Gelderland en Overijssel, omdat beide provincies een deel van het provinciaal economisch beleid laten uitvoeren door Oost NV.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de sturingsrelaties tussen enerzijds de provincies Gelderland en Overijssel en anderzijds Oost NV?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf