Skip to main content

Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

Datum van publicatie: 14-05-2014

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de bezuinigingen in 2012. Het onderzoek is toegespitst op verenigingen en instellingen die voor 50% of meer gekort zouden worden op de subsidie. Daarnaast is een selectie van 8 verenigingen en instellingen betrokken die oorspronkelijk voor 25% gekort werden.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van de bezuinigingen die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en is daarbij rekening gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)