Skip to main content

Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst.

Datum van publicatie: 16-05-2014

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten van de bezuinigingen zijn die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en of daarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van de bezuinigingen die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en is daarbij rekening gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk, secretaris
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)