Skip to main content

Effecten van cultuursubsidies in Venlo.

Datum van publicatie: 2024-04-25

De samenwerking tussen de gemeente Venlo en de grote instellingen – onderzocht zijn De Maaspoort, de bibliotheek en Co Venlo – verloopt goed, maar het lukt de gemeente en de instellingen niet om zichtbaar te maken of de instellingen met hun gesubsidieerde activiteiten impact hebben op de stad, bijvoorbeeld in economisch of sociaal opzicht. Er wordt vooral gerapporteerd aan de raad over uitgevoerde activiteiten en niet over bereikte effecten. Hier wreekt zich ook het ontbreken van concrete doelen en meetpunten in de Cultuurvisie 2020. De raad kan zo niet goed controleren of de beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke manier leveren de activiteiten van de ontvangers van cultuursubsidies een bijdrage aan de beoogde doelstellingen van het cultuurbeleid en hoe wordt die verantwoord?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Venlo
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A groep