Skip to main content

Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

Datum van publicatie: 26-09-2017

De rekenkamer wil met het onderzoek inzicht bieden in het functioneren van de sociale wijkteams. De rekenkamer wil graag meer inzicht in de uitvoering van de sociale wijkteams en daarom luisteren naar de betrokken professionals en cliënten. Dit moet tevens zicht bieden op de effectiviteit en efficiëntie van de inzet van de wijkteams. De rekenkamer wil benadrukken dat zij bij dit onderzoek oog heeft gehouden voor de ontwikkelingsfase waarin de sociale wijkteams zich bevinden.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het functioneren van de sociale wijkteams van Amersfoort effectief en efficiënt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Panteia