Skip to main content

Effectiviteit investeringen onderwijs

Datum van publicatie: 09-01-2019

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na of er signalen zijn van effecten als gevolg van de beurzen die op grond van de Lerarenagenda zijn toegekend en de daarbij ingezette financiële middelen.amenvatting van het rapport

Centrale onderzoeksvraag

Zijn er signalen dat de investeringen die op grond van de Lerarenagenda plaatsvinden in het primair en het voortgezet onderwijs leiden tot effecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf