Skip to main content

Effectiviteit subsidies

Datum van publicatie: 03-03-2013

Uit de analyse van 19 rapporten van andere rekenkamers zijn twee conclusies getrokken en zeven lessen gedestileerd over de effectiviteit van subsidies.

Centrale onderzoeksvraag

Wat kan geleerd worden uit rekenkameronderzoeken naar de effectiviteit van subsidies over de effectiviteit van subsidies?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf