Skip to main content

Effectiviteit van Duurzaam inkopen

Datum van publicatie: 18-03-2019

Ondanks stevige ambities tav duurzaam inkopen, scoort Zoetermeer vergeleken met andere gemeenten niet hoog. Hoe doelmatig en doeltreffend is het beleid? Een onderzoek naar mogelijkheden om via duurzaam inkopen de duurzaamheidsambities te realiseren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de praktijk in Zoetermeer aan de kaders voor Duurzaam Inkopen en welke verbetermogelijkheden zijn er om met inkopen en aanbesteden bij te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsambities van Zoetermeer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
twINKel