Skip to main content

Effectiviteit van subsidiebeleid

Datum van publicatie: 15-6-2020

Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de doelen waarvoor de subsidie is verleend.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is het subsidiebeleid van de gemeente Dalfsen in relatie tot beoogde maatschappelijke effecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC