Skip to main content

Eindrapport Bron van bescherming Flevoland

Datum van publicatie: 1-6-2021

Onderzoek naar de wijze waarop de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben bijdragen aan de bescherming van drinkwaterbronnen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe dragen de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bij aan de bescherming van drinkwaterbronnen en welke aandachtspunten signaleren betrokkenen in de uitvoering van het beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door