Skip to main content

Eindrapport Verkoop kavels Dolderseweg Randstedelijke Rekenkamer

Datum van publicatie: 1-11-2018

Met dit onderzoek is het gehele proces omtrent de verkoop van de kavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide inzichtelijk gemaakt.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek is het gehele proces omtrent de verkoop van de kavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn in overleg met de begeleidingscommissie vanuit PS vijf onderzoeksvragen geformuleerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door