Skip to main content

Eindrapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas

Datum van publicatie: 1-12-2021

Onderzoek naar de rol van de provincie Zuid-Holland bij de verondieping van de Meeslouwerplas.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de provincie Zuid-Holland haar rol bij de verontreiniging van de Meeslouwerplas ingevuld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door