Skip to main content

Eindrapportage rekenkameronderzoek minimabeleid in de gemeente Renswoude

Datum van publicatie: 29-01-2018

Uit het onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Renswoude zich actiever kan opstellen om minima te bereiken.

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: in hoeverre wordt het minimabeleid in de gemeente Renswoude effectief uitgevoerd?
Deelvragen:
1. Welke doelstellingen heeft de gemeente Renswoude op het gebied van het minimabeleid?
2. Heeft de gemeente zicht op de doelgroep (omvang, samenstelling en bereik)?
3. Welke regelingen gericht op minima zet Renswoude in? Welke eventuele aanvullende regelingen voor minima zet de gemeente niet in?
4. Hoe wordt over de regelingen gecommuniceerd naar de doelgroep?
5. Worden de doelstellingen van het beleid gerealiseerd en wordt dit gemonitord?
6. Kan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van het minimabeleid vervullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf