Skip to main content

Eindrapportage Rekenkameronderzoek woningbouw Molenlanden

Datum van publicatie: 2023-07-14

De rekenkamer concludeert dat de gemeente Molenlanden bij de realisatie van de gestelde opgave in de afgelopen jaren op koers ligt om de kwantitatieve woningbouwdoelstelling voor de gemeente als geheel te behalen. Of het realistisch is om te verwachten dat de gemeente het tempo van de realisatie vasthoudt in de komende jaren, zal vooral afhangen van de wijze waarop de risico’s worden beheerst. Het risicomanagement is ontoereikend om er op te mogen vertrouwen dat de woningbouwdoelstellingen in 2030 zullen zijn gerealiseerd.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is:
Hoe realistisch is het te verwachten dat de voorgenomen woningbouw in 2030 gerealiseerd is?
Om de hoofdvraag te beantwoorden heeft de rekenkamer het onderzoek in twee delen opgeknipt. In het eerste deel is het onderzoek toegespitst op de inventarisatie van de stand van zaken bij de uitvoering en van de risico’s die zich bij de uitvoering voordoen.
Het tweede deel richt zich op de wijze waarop de geïnventariseerde risico’s in de uitvoering worden beheerst, met ook aandacht voor de wijze waarop de doelstellingen uit de woningvisie voor de kernen en de sociale woningbouw worden geborgd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Molenlanden
Ingestuurd door
Jolanda Stam
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RIGO