Skip to main content

Energie: van ambitie naar transitie

Datum van publicatie: 2020-12-17

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de energieambities van de gemeente Veenendaal. Veenendaal wilde in 2035 energieneutraal zijn. De Rekenkamercommissie concludeert nu dat die ambitie helder en eenduidig is geformuleerd. Bij het opstellen van de ambitie is de haalbaarheid echter onvoldoende onderbouwd. Ook is niet onderbouwd waarom deze ambitie beter is dan mogelijke alternatieven. “De gemeentelijke ambities wijken af van de regionale en landelijke ambities. Dit maakt het realiseren van de ambities niet onmogelijk, maar wel moeilijker”.

Centrale onderzoeksvraag

Rekenkameronderzoek om inzicht te krijgen in de formulering en totstandkoming van de energieambities van de gemeente, de haalbaarheid van deze ambities en de projectmatige aanpak om de ambities te realiseren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg, secretaris Rekenkamercommissie Veenendaal
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Ecorys