Skip to main content

Erfpacht

Datum van publicatie: 20-11-2019

Deze pagina bevat informatie over de uitgevoerde onderzoeken. In de tijdlijn staan alle door ons uitgebrachte rapportages en rekenkamerbrieven in het kader van erfpacht sinds 2012.

Centrale onderzoeksvraag

In het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2019 is aangekondigd om na te zullen gaan of het nuttig is om de opvolging van de gedane aanbevelingen te onderzoeken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf