Skip to main content

Europese subsidies in Zeeland

Datum van publicatie: 25-09-2015

In dit rapport beschrijft de Rekenkamer op welke wijze Europese gelden worden verworven, welke fondsen en programma’s daarmee gemoeid zijn. Ook wordt bezien hoe de Europese projecten zich verhouden tot het provinciaal beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verhouden de Europese projecten zich tot het provinciaal beleid.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Evi Dombi
Onderzoek door
Rekenkamer zelf