Skip to main content

Evaluatie Aanvalsplan Werk (De 1000-banen-ambitie)

Datum van publicatie: 21-02-2018

Vanwege de hoge prioriteit die door college en raad worden gegeven aan het vergroten van de kansen van Leeuwarder burgers op een betaalde baan, onderzocht de rekenkamer de voortgang van de 1000-banen-ambitie.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft het college het ‘Aanvalsplan Werk’ uitgewerkt en geoperationaliseerd? Hoe is men van idee naar de uitvoering gekomen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf