Skip to main content

Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar (2003-2009)

Datum van publicatie: 16-06-2010

Gemeenten moeten sinds 1 januari 2008 een integraal veiligheidsplan hebben. De raad heeft aangegeven het thema veiligheid van belang te vinden. De focus van het onderzoek lag op het centrum van Alkmaar, waar het uitgaansleven grotendeels plaatsvindt en juist daar veilihgeid een urgent, acuteel odnerwerp is en juist daar risico’s liggen door een gestage toename van het uitgaan. De nadruk lag op de regierol van de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is sinds 2003 de ontwikkeling van het centrum als uitgaansgebied samengegaan met een doeltreffend en doelmatig beleid ten aanzien van de veiligheidsaspecten die met deze functie samenhangen? Hierbij zijn vragen geformuleerd over:
1. de ontwikkelingen in het centrum als uitgaansgebied
2. het gemeentelijk beleid
3. de veiligheidsontwikkelingen in het uitgaanscentrum van Alkmaar
4. de samenhang tussen de ontwikkelingen ten aanzien van het uitgaan, het beleid en de veiligheid

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)