Skip to main content

Evaluatie Inkoop in de prijzen

Datum van publicatie: 05-01-2011

Het onderzoek heeft enerzijds tot doel het inkoop- en aanbestedingsproces te optimaliseren en anderzijds tot doel om de effectiviteit van rekenkameronderzoek te beoordelen.

Centrale onderzoeksvraag

Welk effect heeft het rapport “Inkoop in de Prijzen” gehad op het proces van inkoop en aanbesteding binnen de gemeente Leerdam?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
odette wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf