Skip to main content

Evaluatie klachtencommissariaat

Datum van publicatie: 03-03-2016

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris. Bij het aantreden is besloten om een jaar na benoeming de functie klachtencommissaris te evalueren. Doel is om lessen te trekken uit de ervaringen met de huidige inrichting en verbeteringen mogelijk te maken.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de functie klachtencommissaris in de huidige vorm bij aan het realiseren van de beoogde doelstellingen en welke verbeteringen zijn denkbaar om deze bijdrage te versterken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)