Skip to main content

Evaluatie Minimabeleid

Datum van publicatie: 24-04-2013

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het minimabeleid in de gemeente Alkmaar. De belangrijkste conclusies zijn, dat de omvang van de doelgroep niet duidelijk is en dat er geen duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre dragen de verschillende voorzieningen die de gemeente Alkmaar in het kader van het minimabeleid biedt, bij aan een hogere maatschappelijke participatie van minima?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)