Skip to main content

Evaluatie regio Stedendriehoek

Datum van publicatie: 2024-01-22

De rekenkamer Lochem heeft samen met de rekenkamers van de gemeenten die met elkaar de regio Stedendriehoek vormen (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen), een onderzoek uitgevoerd. Deze gemeenten werken samen aan het versterken en verduurzamen van de regio. De rekenkamers hadden als doel voor dit onderzoek om een oordeel te geven over de doeltreffendheid (zegt wat over effectiviteit) en doelmatigheid (dat zegt wat over de efficiëntie) van de Regio Stedendriehoek. Ook wilden de rekenkamers iets zeggen over de governance van dit samenwerkingsverband (hoe is de organisatie en hoe wordt het door de gemeenten aangestuurd?). In dit onderzoek is er een documentenonderzoek uitgevoerd en zijn er interviews afgenomen en afzonderlijke raadssessies georganiseerd.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate is de Regio Stedendriehoek doeltreffend en doelmatig en is er sprake van een adequate invulling van de governance door het college van B&W en de gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Lochem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Heleen Hartkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twynstra & Gudde