Skip to main content

Evaluatie Rekenkamer Hilversum

Datum van publicatie: 01-09-2016

Uit het evaluatierapport van Necker van Naem blijkt dat de rekenkamer een niet weg te denken plaats inneemt in het Hilversumse bestuurlijke bestel. De rekenkamer wordt door raad, college en ambtelijke organisatie gewaardeerd om de kwaliteit van de onderzoeken. De onderzoeken van de rekenkamer zijn zorgvuldig en gedegen. Dit wordt als een belangrijk ingrediënt gezien voor de effectiviteit van de rekenkamer. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat de rekenkamer op onafhankelijke wijze haar taak uitvoert zonder nabijheid uit het oog te verliezen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is het werk van de Rekenkamer Hilversum in de periode 2010 – 2016 geweest en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor de gemeenteraad en de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Begeleidingsgroep raad i.s.m extern bureau