Skip to main content

Evaluatie Rekenkamercommissie 2010-2014

Datum van publicatie: 14-03-2014

Evenals eind 2009 heeft de RKC eind 2013 geëvalueerd wat de effectiviteit van de RKC de afgelopen raadsperiode is geweest. Dit is gemeten door onderzoek te doen naar de doorwerking van de onderzoeksrapporten die zijn uitgebracht. Daarnaast heeft de RKC het eigen functioneren tegen het licht gehouden door middel van een zelfevaluatie met het doel verbeterpunten naar boven halen met betrekking tot het (intern) functioneren van de commissie zelf.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn conclusies getrokken die hebben geresulteerd in tien aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht aan de raad (5), het college (1) en aan de RKC zelf (4).

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is het werk van de RKC in de periode 2010-2014 geweest en welke leerpunten zijn hieruit te trekken voor gemeenteraad en RKC?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)