Skip to main content

Evaluatie risicomanagement van grote projecten

Datum van publicatie: 13-06-2012

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het risicomanagement van grote projecten. Hiertoe zijn 6 grote projecten onderzocht, waarvan 3 diepgaand. De uitkomst is dat er nog verbeterpunten zijn voor wat betreft de verantwoording van keuzes, uitvoering van risicoanalyses, als ook voor de sturing en kaderstelling.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe en in welke mate heeft de gemeente Alkmaar het risicomanagement van grote projecten georganiseerd en geborgd, zodat de diverse risico’s die zich kunnen voordoen voldoende beheerst worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)