Skip to main content

Evaluatie uittreding Gemeenschappelijke Regeling Reestmond 2016-2018

Datum van publicatie: 2019-04-30

Als Rekenkamercommissie komen wij graag tegemoet aan de vraag van de Raad om de
uittreding uit GR Reestmond te onderzoeken. De Rekenkamercommissie heeft als doel
om voor haar kader stellende en controlerende rol de Raad te ondersteunen met
onderzoeken die zich richten op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doelgerichtheid van
beleid. In verband met het vertrek van onze voorzitter per 1 december hebben wij ervoor
gekozen om dit onderzoek uit te voeren samen met een externe onderzoeker. Wij
danken de organisatie voor de vlotte en constructieve medewerking tijdens het
onderzoek. Wij hopen dat de conclusies en aanbevelingen de gemeente De Wolden
inzicht geven in het uittreden uit de GR Reestmond en van waarde zijn in mogelijk
vergelijkbare gevallen in de toekomst.

Centrale onderzoeksvraag

“Hoe is het proces van uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond verlopen en hoe kan de raad van De Wolden hiervan leren indien De Wolden in de toekomst opnieuw uit een
Gemeenschappelijke Regeling treedt?”.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau Langendijk