Skip to main content

Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en informatisering

Datum van publicatie: 15-11-2019

De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede onderzochten in 2019 de ICT samenwerking tussen beide gemeenten, die in 2014 startte. Zij concluderen dat de automatisering is verbeterd, maar de aansturing verbetering behoeft.

Centrale onderzoeksvraag

1. Op welke wijze heeft de ICT-governance invulling gekregen en wat was daarvan het effect op de ICT-samenwerking?
2. Hoe hebben de organisatievormen van de ICT-samenwerking en de wijze waarop daarin gewerkt wordt, (de uitvoering) bijgedragen aan het resultaat van de ICT-samenwerking?
3. Wat zijn de opbrengsten en kosten van de ICT-samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal?
4. Kan de samenwerking worden ontvlochten en zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies Bloemendaal en Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
F.T.G. de Graaf
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot