Skip to main content

Evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Enschede – de ideele aspecten

Datum van publicatie: 01-10-2010

Dit onderzoek richt zich op de uitgangspunten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid die bijdragen aan de effectiviteit van doelen van andere beleidsterreinen, zoals het economische ontwikkelingsbeleid, het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en het gemeentelijk integriteitsbeleid. Dit onderzoek heeft dus specifieke aandacht voor de bewuste neveneffecten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en kijkt niet naar de effectiviteit en efficientie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zelf.

Centrale onderzoeksvraag

Worden beleidsuitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid, social return en stimuleren van lokaal ondernemerschap van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Enschede gehanteerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)