Skip to main content

Evaluatie Wmo-beleid gemeente Achtkarspelen

Datum van publicatie: 07-04-2014

De Rekenkamercommissie van Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) heeft een evaluatie uit laten voeren van het Wmo-beleid in de gemeente Achtkarspelen.
Dezelfde evaluatie is tegelijkertijd ook uitgevoerd in Dantumadiel en Dongeradeel. De Rekenkamercommissie wil nagaan wat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het Wmo-beleid in Achtkarspelen is. De focus ligt hierbij op de vraag wat de invloed van het Wmo-beleid is op de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, met inbegrip van de ondersteuning van mantelzorgers.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het Wmo-beleid in Achtkarspelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)