Skip to main content

Evenwichtig woningaanbod

Datum van publicatie: 14-12-2017

In het onderzoek is de rekenkamer nagegaan hoe het gemeentebestuur kan interveniëren in de woningmarkt en welke maatregelen ze daadwerkelijk neemt om tot een evenwichtig woningaanbod te komen. De rekenkamer wil voor één of twee specifieke groepen het probleem wat beter in beeld brengen door te bekijken welke mogelijke instrumenten de gemeente kan inzetten om het aanbod van woningen voor deze groepen te beïnvloeden en door te bekijken in hoeverre de gemeente daarvan gebruik maakt.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate benut het college beschikbare instrumenten en maatregelen om de grootste onevenwichtigheden in het woningaanbod te verminderen?
Deelvragen:
– Welke onevenwichtigheden in het woningaanbod nemen we waar op dit moment?
– Wat zijn de belangrijkste onevenwichtigheden?
– Welke instrumenten en maatregelen kunnen worden gebruikt om de onevenwichtigheden in de woningmarkt te verbeteren? Waar grijpen deze op in? Wat kan worden gezegd over de effectiviteit?
– In hoeverre gebruikt het college instrumenten en maatregelen die aansluiten bij de geconstateerde onevenwichtigheden? Op welke punten grijpen de door het college toegepaste instrumenten en maatregelen in? Op welke punten niet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf