Skip to main content

Extern inhuren of intern oplossen? Een onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de inhuur van extern personeel

Datum van publicatie: 09-06-2016

De rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf heeft onderzoek gedaan naar het inhuren van extern personeel bij die gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de omvang van de inhuur van extern personeel in de gemeente Ooststellingwerf en wat is de procedure om wel of niet te komen tot inhuur?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf