Skip to main content

Externe inhuur BEL (Blaricum Eemnes Laren) Combinatie en BEL-gemeenten

Datum van publicatie: 22-05-2017

Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraden meer inzicht te geven in de externe inhuur binnen de BEL Combinatie en de BEL-gemeenten. De aanbevelingen zijn er op gericht de controlerende en kaderstellende rol van gemeenteraden te versterken.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag voor het onderzoek is drieledig:
• Wat is het beleid van de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie op het terrein van
externe inhuur van personeel?
• Wat zijn de gevolgen hiervan voor de wijze van kennisoverdracht naar de vaste
werkorganisatie?
• Welk effect heeft dit op de continuïteit en de kwaliteit van de werkprocessen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Janny Schreiber-van der Heul
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan