Skip to main content

Externe inhuur BUCH-gemeenten

Datum van publicatie: 25-9-2020

Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbeveling is om dat te incorporeren in overall p-beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt binnen de BUCH gemeenten omgegaan met inhuur van externen; draagt de inzet van externen bij aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering en blijft deze binnen eventueel door de gemeenteraden geformuleerde kaders?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Frank van der Knaap
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae advies en onderzoek